FAQ — GRUPY POMPOWE

Poniżej znajdują się odpowiedzi na pytania najczęściej zadawane przez naszych klientów. Jeśli nie znajdziesz tu odpowiedzi na swoje pytanie, skontaktuj się z najbliższym dystrybutorem albo oddziałem handlowym ESBE w swoim kraju.

Gdzie i w jakich aplikacjach mogę korzystać z podwójnej grupy pompowej?

Podwójna grupa pompowa może być stosowana w dowolnej
instalacji i z dowolnym źródłem ogrzewania.
Przykłady zastosowańznajdują się w arkuszu danych produktu.

Jak działa rozdzielacz ze sprzęgłem hydrulicznym i dlaczego go potrzebuję?

Rozdzielacz stosowany w podwójnych grupach pompowych jest blokiem hydraulicznym z funkcją standardowego rozdzielacza lub rozdzielaczem z e sprzęgłem hydraulicznym. Aby włączyć lub wyłączyć jedną z opcji, wystarczy przekręcić śrubę. Otwarte obejście oznacza, że pewna ilość przepływu zostanie przesłana z powrotem do źródła ciepła – ta opcja jest wymagana, gdy źródło ogrzewania ma własną pompę lub w przypadku, gdy istnieje pompa systemowa poza źródłem ogrzewania (podstawowa strona podwójnej grupy pompowej). Zamknięte obejście oznacza, że nie ma czynnika, który jest przesyłany z powrotem do źródła ogrzewania, przepływ jest dzielony na podstawie wydajności przepływu pomp podwójnej grupy pompowej. Wydajność pomp jest dostosowana do aktualnego zapotrzebowania każdego obwodu ogrzewania. Ta opcja jest wymagana w instalacjach, w których źródło ogrzewania nie posiada wbudowanej pompy cyrkulacyjnej lub nie ma pompy systemowej poza źródłem ogrzewania (podstawowa strona podwójnej grupy pompowej).
Oebjście można ustawić na żądaną wartość. Ozancza to, że zamiast pozycji otwartej/zamkniętej możemy w razie potrzeby wybrać wartość równoważącą system. Patrz poniżej:

Hydraulic separation DCU_en_A_Rityta 1.png

Jaka jest prawidłowa pozycja instalacji podwójnej grupy pompowej?

Podwójną grupę pompową można umieścić nad, pod i obok źródła ogrzewania. Urządzenia można obracać o 360 °. Aby uzyskać więcej informacji, sprawdź instrukcję lub arkusz
danych produktu.

Czy opcja sprzęgła hydraulicznego w rozdzielaczu podwójnych grup pompowych jest funkcją włączania/ wyłączania i jak ją ustawić?

Funkcję obejścia i jej wartość można wybrać na podstawie odpowiedniej liczby obrotów śruby.
Zobacz punkt „Jak działa rozdzielacz / rozdzielacz ze sprzęgłem hydraulicznym i dlaczego go potrzebuję?”

Jakie typy zaworów stosowane są w podwójnej grupie pompowej?

W podwójnej grupie pompowej stosujemy zawory obrotowe ESBE o charakterystyce progresywnej o wartości kvs 8. Ta kombinacja kvs i progresywnej charakterystyki zapewnia najbardziej uniwersalną wydajność niezależnie od zastosowania i źródła ogrzewania, z którego korzystasz

Jaki typ siłownika jest używany w podwójnej grupie pompowej?

Używamy 3-punktowego siłownika 120s 230 VAC firmy ESBE –
ARA661 ze złączem QuickFIT. Sygnał 3-punktowy jest najczęstszym sygnałem sterującym dostarczanym przez producenta źródła ciepła. W przypadku potrzeby zastosowania innego sygnału sterującego prosimy o kontakt z naszą obsługą
klienta.

Jaki typ pompy jest używany w podwójnej grupie pompowej?

Podwójna grupa pompowa jest dostarczana z Wilo PARA 15/8- 75/SC 130mm W celu ustawienia pompy sprawdź instrukcję produktu lub pompy cyrkulacyjnej. Aby sprawdzić dostępne
ciśnienie w urządzeniu, sprawdź arkusz danych produktu.

Can the double circulation unit be upgraded?

The double circulation unit DDA111 (group with a direct and mixing supply) can be upgraded to the DAA111 (group with two mixing supplies) by using an upgrade kit DVA111 (art. no. 62100300).

The units can be downgraded to direct by changing the valve to a plug set and insulation shell cover (delivered on demand) – in case this is need please contact our customer service.