FAQ — STACJA ŚWIEŻEJ WODY FRESH HYDRO

Poniżej znajdują się odpowiedzi na pytania najczęściej zadawane przez naszych klientów. Jeśli nie znajdziesz tu odpowiedzi na swoje pytanie, skontaktuj się z najbliższym dystrybutorem albo oddziałem handlowym ESBE w swoim kraju.

Co oznaczają sygnały świetlne diod LED umiejscowionych w przedniej części FSK101?

Diody LED zlokalizowane na siłowniku w przedniej części FSK101 sygnalizują status roboczy oraz błędy urządzenia.

Dioda LED świecąca światłem stałym oznacza położenie robocze zaworu:

 • Zielona dioda LED à otwarcie zaworu wynosi 0%
 • Zielona niebieska dioda LED à otwarcie zaworu wynosi od 1 do 40%
 • Niebieska dioda LED à otwarcie zaworu wynosi od 40 do 60%
 • Niebieska czerwona dioda LED à otwarcie zaworu wynosi od 60 do 99%
 • Czerwona dioda LED à otwarcie zaworu wynosi 100%

Co oznacza szybko migająca jedna lub więcej diod LED na siłowniku?

Miganie co 0,25 sek. oznacza BŁĄD. Przyczyną błędu może być brak reakcji zaworu na sygnał sterujący i jego zablokowanie w jednym położeniu. W takim przypadku można wykonać następujące czynności:

 • Zerowanie: Odłączyć/podłączyć zasilanie jednostki Fresh Hydro. Zawór zmieni położenie podczas uruchomienia FSK101.
 • Czyszczenie: Zdemontować zawór z FSK101. W razie potrzeby, wyczyścić stożek. Podczas ponownego montażu zaworu, zastosować smar silikonowy.
 • Skontaktować się z działem obsługi klienta.

Aby uzyskać więcej informacji, zapraszamy do zapoznania się w instrukcją obsługi.

Co oznaczają różne sygnały diod LED na sterowniku zamontowanym z prawej strony FSK101?

 • Zielona dioda LED: FSK jest gotowy do pracy
 • Czerwona dioda LED: BŁĄD - aby uzyskać więcej informacji, należy wcisnąć i przytrzymać przycisk Service (serwis) przez 2 sekundy
 • Migająca zielona dioda LED: FSK101 pracuje w trybie ręcznym. Pompa główna pracuje z prędkością wynoszącą 50%; zawór jest w położeniu 50%.
 • Dioda LED miga światłem zielonym czerwonym: Uruchomiono niszczenie bakterii Legionella

Czy FSK101 posiada wbudowane zabezpieczenie przed kamieniem?

Jednostka Fresh Hydro została wyposażona w aktywną ochronę przed kamieniem. Działa ona na dwa sposoby:

 • Element konstrukcyjny urządzenia: Konstrukcja płytowego wymiennika ciepła pozwala na duży transfer energii przy zachowaniu niskiej temperatury.
 • Oprogramowanie: Dzięki sterownikowi, zawsze kiedy jest to możliwe, temperatura przepływu po stronie pierwotnej ograniczana jest do poziomu nieprzekraczającego 60°C. (powyższe uzależnione jest od przepływu wody pitnej oraz żądanej temperatury).

W jaki sposób mogę zminimalizować ryzyko pojawienia się kamienia w wymienniku ciepła urządzenia FSK101?

Temperatury przekraczające 60°C będą powodowały pojawienie się większej ilości kamienia. Aby zminimalizować ryzyko, należy ustawić najniższą temperaturę zaworu (zawsze poniżej 55°C).

Należy również wziąć pod uwagę, że w przypadku dużego przepływu oraz wysokiej temperatury wody pitnej, dla pierwotnej wody grzewczej należy zapewnić temperaturę wyższą niż 60°C.