FAQ — OGÓLNE

Poniżej znajdują się odpowiedzi na pytania najczęściej zadawane przez naszych klientów. Jeśli nie znajdziesz tu odpowiedzi na swoje pytanie, skontaktuj się z najbliższym dystrybutorem albo oddziałem handlowym ESBE w swoim kraju.

W jaki sposób mogę skontaktować się z działem obsługi klienta?

Informacje kontaktowe znajdują się w zakładce Kontakt.

Skąd wziąć nową instrukcję obsługi w razie jej utraty?

Instrukcję obsługi można znaleźć na tej witrynie, na stronie danego produktu i w folderze „Obszar pobierania”.

Gdzie znaleźć dokumentację techniczną produktów?

Dokumentację produktu można znaleźć na tej witrynie, na stronie danego produktu. Źródłem dodatkowych informacji jest też opracowany przez firmę ESBE program ESBE Hydronic Selection (do pobrania z tej witryny). Dokumentację można w nim znaleźć za pomocą funkcji wyszukiwania. Aby uzyskać wymagane informacje, wystarczy podać numer artykułu, jego nazwę itp.

Czy ten produkt znajduje się w waszym magazynie?

W celu zagwarantowania natychmiastowej wysyłki, posiadamy w naszym magazynie produkty najczęściej wybierane przez naszych klientów. W przypadku pozostałych produktów, w zależności od wielkości zamówienia oraz modelu, czas wysyłki może być nieco dłuższy.

Jaka jest cena wynosi cena tego artykułu?

Zapraszamy do kontaktu z lokalnym dystrybutorem. Udzieli on informacji dotyczących ceny oraz dostawy.

Czy sprzedajecie swoje produkty bezpośrednio instalatorom?

Firma ESBE nie sprzedaje swoich produktów bezpośrednio instalatorom. Zamiast tego, sprzedajemy swoje produkty za pośrednictwem hurtowników/dystrybutorów. 

Aby znaleźć najbliższego dystrybutora, prosimy o kontakt z działem obsługi klienta.

Który zawór powinienem wybrać?

Wszystko zależy od rodzaju zastosowania. W zakładce Zastosowania znajdują się przykłady montażu dla najczęściej stosowanych systemów, a także pomoc w wyborze właściwego zaworu.

Czym jest wartość Kvs?

Kvs to miara przepustowości zaworu, obliczana w następujący sposób
Załóżmy, że zawór pracuje przez 1 godzinę przy ciśnieniu różnicowym równym 1 bar
Łączny przepływ przez zawór w m3 = wartość Kvs

Jednostką stosowaną w USA jest Cv, odpowiadająca przepływowi. w galonach amerykańskich na minutę przy spadku ciśnienia o 1 psi. Do przeliczania wartości Kv na Cv należy wykorzystać współczynnik 1,16 (1,16 * Kv = Cv).

faq_general_4.png

Co to jest QuickFIT?

Quick-Fit to szybkie połączenie, opracowane przez ESBE, między zaworem a siłownikiem. Nie są potrzebne żadne narzędzia, wystarczy pociągnąć siłownik, aby go zdemontować lub wcisnąć, aby zamontować siłownik na zaworze.

Co oznacza HVAC?

Ogrzewanie (Heating), wentylacja (Ventilation), klimatyzacja (Air Conditioning)

Jaka jest różnica między wodą sanitarną a grzewczą

Woda z systemów ogrzewania i sanitarnych nigdy nie powinna być mieszana, tylko zawsze utrzymywana w oddzielnych obwodach!

Typowe cechy systemów ogrzewania
System zamknięty
Ta sama woda cyrkuluje
Ciśnienie jest wytwarzane przez pompę cyrkulacyjną
Można wykorzystywać zawory z żeliwa z uwagi na ograniczony dostęp tlenu

Typowe cechy systemów sanitarnych (ciepła woda użytkowa)
System otwarty
Woda jest ciągle dodawana
Ciśnienie jest wytwarzane przez wieżę ciśnień
Wymagane są zawory mosiężne z uwagi na dopływ tlenu z dodawaną świeżą wodą

System ogrzewania 

faq_general_51.png

faq_general_52.png

Jak można zmaksymalizować korzyści wynikające z zastosowania zbiornika akumulacyjnego?

Koncepcja:
Jeżeli wodę ostrożnie się dodaje do zbiornika akumulacyjnego i pobiera z niego, to grawitacja utrzyma gorącą wodę na górze zbiornika, a zimną wodę na dole zbiornika.

Korzyści:
Energia cieplna w zbiorniku jest skoncentrowana na górze zbiornika i gotowa do wykorzystania. Dużo przydatniejsza jest niewielka ilość gorącej wody, niż większa ilość ciepłej wody, która nie jest wystarczająco gorąca, aby móc wziąć prysznic lub kąpiel.

Oto przykład ilustrujący zalety właściwego wykorzystania układu warstw: trzy zbiorniki o takiej samej zawartości energetycznej, ale różnie podzielone.

Zbiornik po lewej stronie
Nie uzyskano układu warstw, 40°C w całym zbiorniku:
Temperatura niewystarczająca, aby zapewnić komfort użytkowania domowej instalacji ciepłej wody (temperatura wody spada podczas przepływu przez rury, więc po dotarciu do prysznica itp. woda ma najwyżej temperaturę ludzkiego ciała).
Brak ochrony przed bakteriami Legionella.
Temperatura niewystarczająca do regularnego wykorzystania w grzejnikach.

Zbiornik pośrodku
Częściowo uzyskano układ warstw, 50°C w górnej części zbiornika i 30°C w dolnej części:
Temperatura wystarczająca, aby zapewnić komfort użytkowania domowej instalacji ciepłej wody.
Brak ochrony przed bakteriami Legionella.
Możliwość wykorzystania w niektórych (lecz nie wszystkich) obwodach grzejników.

Zbiornik po prawej stronie
Uzyskano właściwy układ warstw, 70°C w górnej części zbiornika i 20°C w dolnej części:
Temperatura wystarczająca, aby zapewnić komfort użytkowania domowej instalacji ciepłej wody
Ochrona przed bakteriami Legionella

faq_general_6.png

Jakie części zamienne są dostępne?

Dokumentację dotyczącą części zamiennych można znaleźć na tej witrynie, na stronie danego produktu i w folderze „Obszar pobierania” .

Jakiego rodzaju złączki rurowej można użyć z gwintem wewnętrznym Rp ?

Należy użyć rur z męskim gwintem stożkowym R, zgodnie z normą EN 10226-1.

Czy zawór z gwintem zewnętrznym G można połączyć z zaworem z gwintem wewnętrznym Rp?

Może to działać w niektórych sytuacjach, ale firma ESBE nie zaleca takiej kombinacji, ponieważ nie sprawdzi się ona przy maksymalnych limitach tolerancji.
Gwinty męskie G są wykonywane zgodnie z normą ISO 228/1 dla połączeń niehermetycznych
Gwinty wewnętrzne Rp są wykonywane zgodnie z normą EN 10226-1 dla połączeń hermetycznych.