FAQ — TERMOSTATYCZNE ZAWORY MIESZAJĄCE

Poniżej znajdują się odpowiedzi na pytania najczęściej zadawane przez naszych klientów. Jeśli nie znajdziesz tu odpowiedzi na swoje pytanie, skontaktuj się z najbliższym dystrybutorem albo oddziałem handlowym ESBE w swoim kraju.

Dlaczego zastosowanie termostatycznego zaworu mieszającego jest ważne?

Aby uniknąć oparzenia, trzeba zmniejszyć temperaturę wody.... ale w temperaturach poniżej 60ºC istnieje ryzyko rozwoju bakterii Legionella.

- Aby oparzyć się wodą o temperaturze 52°C, potrzeba od 1,5 do 2 minut.
- Wodą o temperaturze 57°C można się oparzyć już w ciągu 10 sekund.
- W przypadku wody o temperaturze 60°C mniej niż 3 sekundy wystarczą, aby wystąpiły oparzenia trzeciego stopnia.

Co oznaczają cyfry od 1 do 6 znajdujące się na pokrętle?

Cyfry od 1 do 6 znajdujące się na pokrętle to oznaczenie poziomu ustawienia temperatury mieszania dla zakresu temperatury zaworów. Skok temperatury pomiędzy ustawieniami wynosi w przybliżeniu 4°C/5°C.

Jednakże w celu precyzyjnego ustawienia temperatury mieszania, konieczne jest uzyskanie objętości przepływowej powyżej 4 l/min. w przypadku serii VTA300 oraz powyżej 9 l/min. dla serii VTA500, a także dokonanie pomiaru w punkcie poboru, gdzie pomiar będzie prowadzony przez ponad 60 sek.

Aby uzyskać więcej informacji, zapraszamy do zapoznania się w instrukcją obsługi.

Jakiego zaworu termostatycznego powinienem użyć? Posiadam instalację DN25.

Wybór zaworu należy oprzeć na wymaganym przepływie wody, rodzaju zastosowania oraz warunkach, jakie wymaga instalacja. Wyboru nie należy dokonywać w oparciu o rozmiar rur.

Firma ESBE stworzyła skrócony przewodnik ułatwiający dokonanie właściwego wyboru. Poniżej znajdują się dwie tabele.
Pierwsza z nich dotyczy obszaru

zastosowania,

natomiast druga zawiera

wartości Kvs

dla kilku zastosowań w obrębie określonych warunków.

Aby uzyskać więcej informacji, zapraszamy do kontaktu z działem obsługi klienta.

Jaki termostatyczny zawór mieszający należy wybrać do instalacji z cyrkulacją ciepłej wody?

Firma ESBE oferuje produkt przeznaczony do systemów z cyrkulacją ciepłej wody, VTR300. Więcej informacji można znaleźć na stronie produktu.
W zależności od niezbędnej przepustowości można też zastosować zawór VTA320 lub VTA520. W tego typu zastosowaniach nie wolno używać zaworów VTA310.

W termostatycznym zaworze mieszającym bardzo szybko osadza się kamień.

Należy się upewnić, że w instalacji uwzględniono urządzenie blokujące przepływ gorącej wody. Szczegółowe informacje można znaleźć w artykule na temat urządzeń blokujących przepływ gorącej wody.

Czy zawór VTS500 można także montować na linii zasilającej?

Tak, w warunkach zgodnych ze specyfikacją produktu.

Czy termostatyczny zawór mieszający może być także stosowany jako zawór przełączający?

Do takich zastosowań przeznaczony jest termostatyczny zawór przełączający VTD300. Nie należy używać zaworów VTA300. Jeśli potrzebna jest większa przepustowość, jako zaworu przełączającego można użyć zaworu z serii VTA500.

Termostatyczny zawór mieszający VTA/VTS nie utrzymuje stałej temperatury mieszania

Aby utrzymać właściwą temperaturę zmieszania wymagany jest:

  1. Przepływ, którego wartość wynosi min. 4l/min. dla wszystkich VTA300 i 9 l/min. dla całej serii VTA500.
  2. Minimalna różnica temperatury ∆t wynosząca 10°C pomiędzy zasilaniem w wodę ciepłą oraz ustawioną temperaturą mieszania.

Aby uzyskać więcej informacji, zapraszamy do zapoznania się z arkuszem danych.

Co się dzieje w razie spadku ciśnienia zimnej wody?

Zawór spowoduje także zmniejszenie lub zamknięcie przepływu gorącej wody, aby zapewnić ustawioną temperaturę mieszania. (Zawór VTA310 nie zamyka się całkowicie.)

Co się dzieje, gdy temperatura zimnej wody na wlocie jest wyższa niż ustawiona?

Temperatura mieszania nie może być niższa niż temperatura zimnej wody na wlocie. (Zastosowanie zaworu VTA310 wiąże się z ryzykiem zwiększenia temperatury.)

What is VTF320?

The VTF320 is a 2-way thermostatic flow limitation valve dedicated for potable hot water circulation systems.

What does ‘’flow limitation valve’’ mean?

The VTF320 is a thermostatic valve which limits the flow in a potable hot water circulation system depending on the water temperature. When the potable hot circulation water temperature increases the VTF320 will start to close, which will result in flow reduction. If the temperature exceeds 55°C the valve will close, and flow of PHW-C will stop.

What is the benefit of using the VTF320?

The benefits are system optimization and reduction of energy usage as well cost reduction.

How can VTF320 reduce cost and energy usage and optimize the system?

The optimization of the system is connected to the energy and cost savings. If we have several zones with PHW-C we can, thanks to VTF320, have control over the zones. In practice it means that if one of the zones has reached temperature of PHW-C it will be shut off, while the other ones which have not reached the correct temperature will continue to be heated until they reach a temperature above 55°C. No high temperature water flow means no heat loses, which means no warm water preparation is needed, this is valid for shutting off the zones. By not heating the zones which already reached the target of PHW-C we decrease the energy needed for the circulation pump, heat loses, PHW preparation. This optimization of the system generates savings!

How can VTF320 reduce cost and energy usage and optimize the system.png

How can I preform thermal disinfection against legionella when it is a thermic valve?

In case of thermal disinfection, the system needs to be flushed and heated above 70°C to the tap. To achieve this the tap needs to be opened. The biggest risk of legionella growth is in “blank” spots where the water is not moving and in tanks where the water is standing still for a longer time and have lower temperatures. In circulation pipes water is moved much more frequently compared to the potable water pipes/tanks, and at the same time the goal is to keep the water on certain temperature level. Legionella growth is low when temperatures of the PHW are kept high and the water is moved. The chart below shows how quickly legionella dies in relation to the temperature and time:

info legionella.png