BLANDNINGSVENTILER

Nedan besvarar vi vanlig frågor från våra kunder. Om din inte hittar svar på din fråga här ber vi dig att kontakta närmaste återförsäljare eller ESBE:s säljbolag.

Varför är det viktigt att ha en blandningsventil?

Du måste minska vattentemperaturen för att förhindra skållning.... men vid temperaturer under 60ºC finns det risk för tillväxt av legionellabakterier.

- Det tar 1,5–2 minuter att få en skållningsskada i 52°C varmt vatten.
- Vid 57° grader tar det 10 sekunder att få en skållningsskada.
- 60°C varmt vatten orsakar skållningsskador av tredje graden på mindre än 3 sekunder.

Vad står siffrorna 1...6 på ratten för?

Märkningen 1...6 på ratten representerar de olika inställningsstegen för blandningstemperaturen inom ventilens temperaturområde. Temperaturskillnaden mellan varje inställningsteg är omkring 4-5 °C.

Men för att kunna ställa in blandningstemperaturen exakt måste flödesvolymen vara över 4 l/min för VTA300-serien och över 9 l/min för VTA500-serien, och temperaturen måste uppmätas på ett tappställe i mer än 60 sekunder.

Mer information finns i installationshandboken.

Vilken termostatisk ventil ska jag använda? Jag har installationsstorlek DN25.

Ventilerna ska väljas baserat på behovet av vattenflöde, applikationsområde och systemförhållanden, inte enligt rördiameter.

ESBE har skapat snabbguider för att förenkla valet och nedan finner du två olika tabeller. 
Den första tabellen är baserad på 

applikation

och den andra på 

Kvs-värdet

i flera applikationer under specifika förhållanden.

Mer information kan du få om du kontaktar kundservice.

Vilken blandningsventil ska jag välja för ett system med varmvattencirkulation (HWC)?

ESBE har en produkt för system med varmvattencirkulation som heter VTR300. Mer information finns på produktsidan.
Du kan också använda VTA320 eller VTA520, beroende på vilken flödeskapacitet som behövs. Du ska aldrig använda en VTA310 i den här typen av applikationer.

Blandningsventilen täpps snabbt igen med kalkavlagringar.

Kontrollera att installationen har utförts med en värmespärr. Se artikeln som beskriver värmespärrar mer detaljerat.

Kan VTS500 även monteras i framledningen?

Ja, vid de förhållanden som beskrivs i produktspecifikationen.

Kan en blandningsventil också användas som växlingsventil?

VTD300 är en fördelningsventil som har utvecklats för de här applikationerna. Du ska inte använda en VTA300. Om du behöver en större flödeskapacitet kan serie VTA500 användas som fördelningsventil.

Den termostatiska blandningsventilen VTA/VTS ger inkonsekvent blandningstemperatur.

För att få rätt tappvattentemperatur behöver du följande:

  1. Ett minimiflöde på 4 l/min för alla ventiler i VTA300-serien, och 9 l/min för alla i VTA500-serien.
  2. En minsta temperaturförändring ∆t på 10 °C mellan varmvattenberedaren och den inställda blandningstemperaturen.

Mer information finns i databladet.

Vad händer om kallvattentrycket faller?

Ventilen kan också minska eller stänga av varmvattentillförseln för att säkerställa den angivna blandningstemperaturen. (VTA310 kan inte stänga helt)

Vad händer om det inkommande kallvattnets temperatur är högre än den justerade temperaturen?

Blandningstemperaturen får aldrig vara lägre än det inkommande kallvattnets temperatur. (VTA310 risk för ökad temperatur)

Vad är VTF320?

VTF320 är en 2-vägs termostatisk flödesbegränsningsventil avsedd för tappvarmvattensystem.

Vad innebär termostatisk ”flödesbegränsningsventil”?

VTF320 är en termostatventil som begränsar flödet i ett tappvarmvattensystem beroende på vattentemperaturen. När vattentemperaturen i tappvarmvattensystemet ökar börjar VTF320 stänga, vilket ger ett minskat flöde. Om temperaturen överstiger 55° C, kommer ventilen att stänga helt och flödet i tappvarmvattensystemet avstannar.

How can VTF320 reduce cost and energy usage and optimize the system?

Optimering av systemet är kopplad till energi- och kostnadsbesparingarna. Om vi har flera zoner med tappvarmvatten, kan vi reglera dessa zoner tack vare VTF320. I praktiken innebär det att om en av zonerna har uppnått temperaturen för tappvarmvatten, kommer den att stängas av, medan de andra som inte har uppnått rätt temperatur kommer att fortsätta att värmas upp tills de når en temperatur över 55°C. Inget varmvattenflöde med höga temperaturer betyder inga värmeförluster, vilket i sin tur innebär att ingen varmvattenberedning behövs; detta är anledningen till att zoner stängs av. Genom att inte värma de zoner som redan uppnått måltemperaturen för tappvarmvatten minskar vi den energi som behövs för cirkulationspumpen, värmeförluster och tappvarmvattenberedning. Denna systemoptimering leder till besparingar!

 

How can VTF320 reduce cost and energy usage and optimize the system.png

How can I preform thermal disinfection against legionella when it is a thermic valve?

Vid en termisk desinfektion måste systemet spolas och värmas upp till över 70 °C fram till kranen. För att åstadkomma detta måste kranen öppnas. Den största risken för legionellatillväxt är stillastående områden där vattnet inte cirkulerar och i tankar där vattnet står stilla under en längre tid och har lägre temperaturer. I cirkulationsrör cirkulerar vattnet mycket oftare än i tappvattenrör/-tankar och samtidigt är målet att hålla vattnet på en bestämd jämn temperaturnivå. Legionellatillväxten är låg när temperaturerna i tappvarmvattnet hålls höga och vattnet cirkulerar. Diagrammet nedan visar hur snabbt legionellabakterier dör i förhållande till temperatur och tid:

info legionella.png

Vad är fördelen med att använda VTF320?

Fördelen är systemoptimering och minskad energianvändning samt sänkta kostnader.