VI KALLAR DET FLEXBOX KONCEPT

Den enkla och flexibla lösningen, för att möjliggöra hantering av zonuppvärmning

Foreground image_GMB600.png
ESBE Fördelarbalk Serie GMB600 >>

 

ESBE Fördelarbalk - Serie GMB600

Eftersom det är en extremt enkel och flexibel lösning, för att möjliggöra hantering av zonuppvärmning

background banner Flexbox.png

 

 

Kombinera med shuntgrupper efter systemets behov

 

ESBE SHUNTGRUPPER med isolerskal

Serie GxA300, DN20 med WILO PARA STG 15/8. 

ESBE Series GRA311.png

ESBE Serie GRA311 

Blandningsfunktion med 3-vägs progressiv shuntventil och ARA-ställdon

ESBE Series GDA311.png

ESBE Serie GDA311

Direktförsörjning
Tre avstängningsventiler

ESBE Series GFA311.png

ESBE Serie GFA311

Konstanttemperatur med VTA termostatisk blandningsventil, 20-55°C

 

ESBE SHUNTGRUPPER utan isolerskal

Serie GxA390, DN20 med WILO Para 15/6/SCU.

ESBE Series GRA394.png

ESBE Serie GRA394

Vred för manuell justering av shuntventilen.
ARA ställdon och CRX regleringar som tillbehör

ESBE Series GDA394.png

ESBE Serie GDA394 

Direktförsörjning
Tre avstängningsventiler

ESBE Series GFA394.png

ESBE Serie GFA394

Konstanttemperatur med VTA termostatisk blandningsventil, 20-55°C

 

 

 

 

ESBE FÖRDELARSKÅP - Serie GMB600

ESBE Fördelarskåp Serie GMB600 är en distributionsmodul för styrning av två eller tre värmekretsar, kompletterad med valfria Shuntgrupper Serie Gxx300, DN20. Den förmonterade fördelarbalken med tre kretsar har två anslutningsportar (vänster/höger) för matarledningen som möjliggör variabel installation. Fördelarskåpet är komplett med avluftningsventiler, som möjliggör 360⁰ montering.
Fördelarbalken är utformad med en termisk separation mellan matar- och returledning och har inbyggd hydraulisk separation, och bypass-funktionen är lätt att kontrollera med hjälp av en ställskruv. Två anslutningsportar (vänster/höger) för matningsledningen.

 

flexbox.gif

Manuell luftning tillåter 90/180/270/360⁰ montering av enheten

Oil and Gas_13_B.jpg

APPLIKATIONSEXEMPEL

Den integrerade hydrauliska separationen i GMB6xx slås PÅ om pannan inte har en cirkulationspump utan primärsidan istället är utrustad som i detta exempel, en cirkulationsenhet GDA200.

 

 

 

 

 

 

POTENTIAL

► Fördelarbalk med valbar funktion för hydraulisk separation enkelt inställt med skruv
► Två inkommande portar för matning där den ena pluggas för att undvika onödig rördragning
► Anslutning av temperaturgivare är möjlig.
► Täcklist, för att täcka övergången mellan låda och vägg när den är monterad inuti väggen och två avstängningsventiler med färgkodad termometer kan läggas till modulen.
► Plats för installation av avstängningsventiler på primärsidan, inuti lådan.

 

 

 

ENKEL ATT INSTALLERA, ENKEL ATT ÄGA

► Förberedda in- och utloppshål gör installationen snabb och snygg.
► Kan monteras utanpå, eller diskret infälld i väggen
► Hög estetik med vitt stålplåthölje, lätt att öppna och stänga.
► Förborrade hål för upphängning och montering.
► 360 graders monteringsmöjlighet

 

Den enkla och flexibla lösningen, för att möjliggöra hantering av zonuppvärmning