Show social sharing options
Hide social sharing options

Förmåner när du arbetar hos ESBE

2020-12-01

ESBE som företag är ingenting utan sina medarbetare. Vi månar om våra medarbetare och erbjuder en rad fina förmåner. Det ska vara tryggt att arbeta på ESBE. Och roligt!

Företaget ESBE har rötterna djupt i den småländska myllan. Bolaget grundades i det lilla samhället Reftele och här finns vi kvar över 100 år senare. Vi har ett nära förhållande med samhället i stort och våra medarbetare i synnerhet.

 

Att vara medarbetare på ESBE innebär en rad fördelar

–    Del i ett vinstdelningssystem
–    Möjligheter att köpa aktier i ESBE AB
–    Ett planerat kalenderår med personalaktiviteter innehållande ca fem-sex olika aktiviteter
–    Frikostigt friskvårdsbidrag
–    Cirkelträning i direkt anslutning efter jobbet, 2 dagar/vecka
–    Möjligheter att boka/låna bl.a. släpkärra, lastbil, verktyg och personalmatsal
–    Poolbil att använda för tjänsteresor istället för den egna, privata
–    Sjuksköterskemottagning en gång per månad
–    Väl utbyggt systematsiskt arbetsmiljöarbete


Företaget har också upprättat en personalstiftelse som ger alla medarbetare ytterligare förmåner


–    Tillgång till ett helt aktivitetshus med eget gym och diverse spel
–    Sponsring till ESBEs interna konstförening
–    Sponsring till personalaktiviteterna
–    Möjlighet att hyra lägenhet i Tandådalen
–    Ekonomiskt lån (efter ett års tillsvidareanställning)

ESBE-Company.png