Show social sharing options
Hide social sharing options

ESBE FORTSÄTTER ATT FÖRBÄTTRA SITT KVALITETS OCH MILJÖLEDNINGSARBETE

2021-05-31

Våra kunder kan fortsatt lita på att de får produkter av hög kvalitet som hjälper dem att minimera sin egen miljöpåverkan.

- Vi på ESBE har alltid stort fokus på kvalitet och miljö och därför känns det extra bra att vi nu förnyar vår ISO certifiering. Genom effektiva processer för ledning och styrning och bra kontroll på kvalitet och miljö kan vi fortsätta utvecklas i linje med vår vision, säger Henrik Bäckman, ansvarig för kvalitets och miljö arbetet inom ESBE AB.