Show social sharing options
Hide social sharing options

ESBE TIPSAR! PARALLELLKOPPLA VÅRA VENTILER OCH SPARA PENGAR

2022-02-02

För större fastigheter lönar det sig att parallellkoppla ESBEs termostatiska blandningsventiler när varmvattentemperaturen styrs av central reglering.

 

På ESBE arbetar vi aktivt för att minska energiåtgången utan att ge avkall på komfort och säkerhet. Som ett led i detta arbete har vi utvecklat cirkulationssats VTR300/VTR500. Denna produkt är en enkel, kompakt installation som förenklar besvärliga rördragningar i VVC-kretsar. I system med högt flöde som i flerbostadshus eller större anläggningar kan man parallellkoppla flera VTR. Det fungerar naturligtvis lika bra att parallellkoppla fristående termostatiska ESBE VTA-ventiler. 

 

 

Därför säger vi Lets’s tango!

Parallellkopplingslösningarna kallar vi lite skämtsamt för Let’s tango eftersom ”it takes two to tango”. Men i detta fall kan fler delta i dansen, så egentligen handlar det snarare om en form av linedance. 
Det går alldeles utmärkt att koppla på så många ventiler man behöver för att nå det Kvs-värde fastigheten kräver. Tre ventiler med ett separat Kvs-värde på 3,2 vardera ger ca. Kvs 9,6 när de kopplas ihop.
Central reglering av varmvattentemperaturen är den vanligaste lösningen i små och stora fastigheter. Att förse systemet med varmvattencirkulation när man vill upprätthålla hög temperatur på tappvattnet och skydda användarna mot legionella är förstås också en fördel. ESBEs cirkulationssatser VTR är ett utmärkt alternativ för att smidigt koppla ihop en VVC-krets.

 

Fördelar med ESBEs cirkulationssatser VTR

●    Cirkulationssatsen består av de högpresterande termostatiska blandningsventilerna VTA320 alternativt VTA520.
●    Samlingsröret är märkt med pilar i flödesriktningarna.
●    Isolerskalet är enkelt att plocka av och på.
●    Otroligt smidig installation.
●    Förmonterat återströmningsskydd medför att du är säkrar upp för en legionellasäker varmvattencirkulation.
●    Klart för montering direkt från förpackningen!
 

 

Fördelar med ESBEs högpresterande termostatiska ventiler ESBE serie VTA

●    ESBEs termostatiska ventiler i serie VTA hanterar såväl små som stora flöden. Detta gör installationen extremt kostnadseffektiv.
●    Har du ett högre flödesbehov? Då kan du med fördel parallellkoppla två eller flera VTAx00-ventiler med externa kopplingsrör för att nå ett större Kvs. Fungerar precis lika bra för den enskilda villans låga flöden som till det stora flerfamiljshusets höga flöden. 
●    Parallellkopplingen ger stora anpassningsmöjligheter.
 

Högpresterande termostatiska ventiler ESBE serie VTA och VTR 

ESBE Serie VTA och VTR ger en stabil reglering av blandningstemperaturen, men vi vill gärna belysa en annan egenskap. Ventilerna reducerar behovet av övertemperatur vilket innebär att en energibesparing ges. Med parallellkopplade ventiler kan man också få en mer noggrann reglering av flödet än med en stor ventil. Med andra ord är ventilerna utmärkta för flerfamiljshus, skolor, sjukhus, bad- och duschanläggningar.