NÄR GAMLA BYGGNADER RIVS SKAPAS NYTT LIV

2023-03-28

Äldre byggnader på ESBEs fastighet får nytt liv hemma hos ESBE-anställda och ESBE-pensionärer.

I början av januari 2023 påbörjades rivningen av äldre byggnader på ESBEs intilliggande bruksfastighet med hjälp av externa rivningsentreprenörer. Stora delar av rivningsmaterialet erbjöds till ESBE-anställda och ESBE-pensionärer för återbruk till egna hemmaprojekt.


Gamla detaljer får nytt liv genom återbruk

Intresset för återbruk har varit stort bland de anställda. Allt från köksutrustning, arbetsbänkar och lampor till tegelstenar och fönster revs med precision och sen fick anställda hämta det som de anmält intresse för. En del av materialet var gratis, en del betalades det för genom swishade gåvor till Barncancerfonden.
 

EW109_Demolition_Project_1_WorldofESBE_650x650.jpg

EW109_Demolition_Project_5_WorldofESBE_650x650.jpg

EW109_Demolition_Project_3_WorldofESBE_650x650.jpg

EW109_Demolition_Project_2_WorldofESBE_650x650.jpg

EW109_Demolition_Project_bricks_WorldofESBE_650x650.jpg

Christer Skogsfors, som från ESBEs sida håller i rivningsprojektet berättar att mycket av materialet, till exempel de återbrukade fönstren och teglet kommer användas till växthus. Ett av de större projekten, är ett 40 kvadratmeter stort orangeri, där tegelstenarna kommer att användas både till grunden och till skorstenen för en kamin.     
–    Miljöaspekten med återbruket är viktigt men det skapar även en härlig känsla att återanvända tegel med så mycket historia i, säger Henrik Hallberg som ska bygga orangeriet.
Han har forskat och kommit fram till att teglet kommer från Slottsmöllans tegelbruk i Halmstad samt från Trönninge Tegelbruk och därför har teglet olika nyanser och struktur. 
–    Min kreativitet kommer få bubbla när de ska pusslas ihop till ett snyggt mönster.
Innan dess ska 3 000 tegelstenar rensas från bruk, ett arbete som Henrik räknar med kommer att ta honom mellan 50–100 arbetstimmar! Växthuset ska dessutom prydas med nio vackra fönster från den gamla ESBE byggnaden, omkittade och ommålade. Förhoppningsvis står ett orangeri klart till hösten och kan börja blomstra till sommaren 2024!
 

EW109_Demolition_Project_Henrik_Hallberg_WorldofESBE_650x650.jpg

EW109_Demolition_Project_4_WorldofESBE_650x650.jpg

EW109_Demolition_Project_6_WorldofESBE_650x650.jpg

EW109_Demolition_Project_7_WorldofESBE_650x650.jpg

EW109_Demolition_Project_8_WorldofESBE_650x650.jpg

EW109_DemolitionProject_2_WorldofESBE_1920x600.jpg

ESBE framtidssäkrar genom noga genomförd rivning

Rivningen är etapp 1 av ett markberedningsprojekt inför eventuell ytterligare utbyggnad av ESBEs fabriksyta. Inhyrd projektledare för både rivning och kommande markarbeten heter Alexander Andersson från firma ENTHR . Rivningen genomförs av Jansson Entreprenad  och sker planerat, kunnigt och varsamt. Tidigt under projekteringen har inventering gjorts av konsultfirman Sweco vilket farligt avfall som kan uppstå och vilka material som kan återanvändas eller återvinnas.
Rivningsavfall är en av de tyngsta och mest omfattande avfallsströmmar som genereras inom EU men genom återvinning och återanvändning av rivningsavfallet gör ESBE här vad vi kan för att minska det klimatavtrycket.

EW109_DemolitionProject_WorldofESBE_1920x600.jpg