Show social sharing options
Hide social sharing options

SÄKRA SYSTEMET OCH SPARA ENERGI MED FLÖDESBEGRÄNSNING

2021-05-20

ESBEs nya flödesbegränsningsventil VTF320 är en bra lösning för både energibesparing och systemsäkerhet, den begränsar flödet och håller temperaturen i värmekretsen.

Installationer av tappvattensystem har idag många faktorer att ta hänsyn till. Det gäller både installationens funktion och teknik för att undvika såväl vattenskador som personskador. För att installationen ska vara säker ska branschreglerna enligt Säker vatten uppfyllas En korrekt installation ska, för att undvika personskador, minimera risken för legionella, skydda användaren mot skållning och hindra att vatten trycks tillbaka i ledningarna.  

Det är inte alltid enkelt att få till en installation som tar hänsyn till alla rekommendationer. Vissa typer av anläggningar kräver dessutom mer säkerhet än andra såsom skolor, sjukhus, sport- och simhallar. (https://www.sakervatten.se/branschregler/online/4) Det gäller att hitta produkter som underlättar och uppnår kraven för en godkänd slutinstallation. ESBE arbetar ständigt med att utveckla, förbättra och skapa nya produkter och lösningar som ska förenkla installationer och uppnå kraven för säkerhet.  

ESBE’s termostatiska flödesbegränsningsventil VTF320 är det senaste tillskottet i sortimentet för att minska energiförbrukningen i tappvattensystemet. Den har en snabb och noggrann reglering som möjliggör energioptimering av systemet och minskade driftkostnader då den stänger av zoner som redan är uppvärmda. Ventilen stänger vid 55°C, utgående varmvatten ska enligt standarderna hålla en temperatur mellan 55°C och 60°C. När temperaturen i värmekretsen sjunker öppnar ventilen för att släppa på mer värme och skydda systemet från legionellatillväxt.  

VTF320 ger temperatursäkerhet i system som kräver det. För att tillföra extra skydd mot skållning vid tappställen kan en blandningsventil, VTA, begränsa temperaturen ytterligare vid tappstället. På system där det finns särskild risk för olycksfall, såsom skolor, sjukhus, simhallar och liknande ska en temperaturbegränsning på max 38°C hållas vid tappställen, därför gäller att välja rätt ventil för rätt ändamål. 

Mer information om termostatisk flödesbegränsningsventil VTF320 hittar du här >>  

Olika modeller av blandningsventilerna VTA finns här >> 

Det finns också färdiga set VTR för VVC-installation här >> 

Applikationsexempel_VTF_720x800px.jpg