ESBEs historia

2020-10-05

Johan August Skogsfors grundade ESBE år 1906 men han gjorde mer än så. Han såg till exempel till att den lilla byn Reftele, där huvudkontoret fortfarande är beläget, fick elektricitet.

I den småländska byn Reftele hittar du företaget ESBE. Bolaget har funnits här i mer än 110 år och drivs av fjärde generationen Skogsfors. Att vi på ESBE aldrig har lämnat vår plats mitt i Småland beskriver vår hängivenhet till svensk produktion i allmänhet och vår bygd i synnerhet. 

It all started with agricultural tools.jpg

 

Det började med jordbruksredskap 

ESBEs historia tar sin början år 1906. Då grundade Johan August Skogsfors Bruk i anslutning till järnvägsstationen i Reftele. En bit därifrån uppförde han en kraftstation och den 19 november 1906 tändes elektriskt ljus i fabriken – det första i byn! Därefter uppfördes i rask takt; sågverk, gjuteri, smidesverkstad, mekanisk montering, måleriverkstad och ett litet jordbruk vid sidan om för att testköra produkterna i egen jord. Eller som Johan August själv sa: ”Ingen ny idé skall släppas ut i marknaden som icke först prövats i egen jord”. Produkterna som tillverkades i bruket var till en början jordbruksredskap men det exporterades också hästskor och stigbyglar till ryska tsarens armé, och i en särskild fabrik tillverkades kullager.

Centralvärme blev en framgångsfaktor 

Johan August reste vida omkring i världen för att hämta inspiration och han var intresserad av mycket annat än jordbruksredskap. Det som kom att bli ett avgörande steg för ESBEs historia var konstruktionen av en liten centralvärmeanläggning med tillhörande radiatorer som han installerade i sin egen villa. Uppfinningen gjorde det möjligt att sprida värmen utan att hålla fyr i husets alla kakelugnar. År 1935 lanserades den första shuntventilen och Skogsfors Bruk förkortades till ESBE (S och B). Denna första shuntventil var mycket slitstark och togs ur bruk först 1995 – efter sextio års användande! Vid andra världskrigets slut fanns ett enormt behov av nya förbättrade bostäder i hela Europa och efterfrågan på ESBEs shuntventiler ökade. Från 1939 till 1949 tillverkades 40 000 ventiler på fabriken i Reftele.

 

New products gave a leading position in the market.jpg

Nya produkter gav en marknadsledande position 

Tack vare lukrativa samarbeten och egen produktutveckling blev snart ESBE-shunten standardmonterad på många oljepannor runt om i Europa. Så pass många att ventilens anfästning blev måttstock och standard för branschen. Shuntventilen kom så småningom att automatiseras med hjälp av en motor som kopplades till en rumstermostat som på så vis reglerade temperaturen. Genom en ny svensk byggnorm skulle begränsad tappvattentemperatur minska skållningsrisken i hushållen. Det blev starten för ett nytt produktprogram för ESBE – termostatiska blandningsventiler såg dagens ljus. Fler nya produkter följde och 1992 lanserades ESBE en shuntmotor med benämningen M60. Motorn gjorde succé när den monterades på en energisnål shuntventil serie MG. Det fanns nu en kompakt motoriserad shuntventil på marknaden, som passade nästan alla mindre värmesystem. ESBE blev med denna lansering en marknadsledande tillverkare av kompletta styrdon. Och på den vägen är det. ESBEs affärsidé är att hjälpa sina kunder att ge fastighetsägare i Europa marknadens mest resursbesparande produkter och lösningar för värme- och kylreglering i vätskeburna system.

Medarbetarna är en viktig del av framgångarna 

När ett företag med ESBEs historia stannar i bygden uppstår personliga band. Många av ESBEs medarbetare har precis som ägarna arbetat länge på företaget. Som ett led i att säkerställa att ägandet skulle stanna i såväl företaget som bygden erbjöds personalen att köpa aktier i företaget. Det har resulterat i att 20 procent av företaget ägs av personalen. Ett lagarbete som bär frukt och skapar en härlig gemenskap. Idag består ESBE av omkring 200 dedikerade heltidsanställda medarbetare runt om i Europa och koncernen omsätter drygt 45 miljoner euro. Bolagets produkter säljs i fler än 50 länder. Vi har sammanfattat det i vår tagline: Swedish hydronic solutions since 1906.

Employees are a very important part of the success.jpg

 

Faktaruta Johan August Skogsfors 

Johan August Skogsfors.jpg

 

Levde 1880–1944 (64 år).

Föddes till bondson med efternamnet Pettersson men hans stora ambitioner och klara visioner förde honom bort från gården.
Familj: Frun Julia och elva barn

Grundade Skogsfors Bruk (ESBE) år 1906

 

Intressen:

Resor, bilar, språk, trädgård, familj, humanism, religion, teknik och problemlösning


Kuriosa: 
Lärde sig att spela kyrkorgel genom att studera kantorns arbete under gudstjänsterna.
Han blev så duktig att han ofta spelade orgel i kyrkan om kantorn hade fått förhinder. Han lät även installera en orgel i sitt kontorsrum hemma i villan och där spelade han gärna som en form av meditation.

För att klara exportkontakterna lärde sig Johan August engelska och tyska på egen hand.

Det fanns ingen elektricitet i Reftele när Johan August grundade Skogsfors Bruk så han tog saken i egna händer och köpte en kvarn samt ett sågverk med ett vattenfall. Där lät han uppföra ett kraftverk som försåg fabriken med elektricitet. Efter några år försåg kraftverket hela Reftele med elektricitet.

Känt talesätt: ”Ingen ny idé skall släppas ut i marknaden som icke först prövats i egen jord”.