Show social sharing options
Hide social sharing options

ESBE stundent, intervju med Anders Ahltoft

2020-10-05

På fritiden växer skisser med science fiction-tema fram för 22-åringens hand, på papper eller på skärmen. Under arbetstid studerar Blekingebördige.

Möt Anders Ahltoft – Examensarbete på ESBE 

Anders Ahltoft mastersprogrammet i industridesign på Jönköping University. Innan dess läste Anders maskinteknik med inriktning produktutveckling och design på samma universitet och det var också då han gjorde sitt examensarbete på ESBE.

Anders kom i kontakt med ESBE via Karriärum, en årligt förekommande näringslivsdag som arrangeras av Tekniska Högskolan i Jönköping. Här bjuds studenter på möjligheter att träffa företag som erbjuder näringslivsförlagd kurs, examensarbete eller extrajobb.

ESBE internship student -  Anders Ahltoft.jpg

 

Hur kom det sig att du valde ESBE som partner för ditt exjobb?

Jag gick runt på mässan och samlade på mig exjobbserbjudanden när jag kom till ESBEs monter. Jag blev nyfiken, ställde några frågor och skickade in min ansökan några dagar efteråt. De blev intresserade och bad mig komma till Reftele för att diskutera uppdraget som huvudsakligen bestod av industridesign och formgivning.

 

Vad roligt! Fungerade det som du hade tänkt dig?

Det har fungerat bra men Covid-19-pandemien skapade förstås särskilda omständigheter. Vi höll kontakt huvudsakligen på distans, via mejl och videosamtal, eftersom restriktioner gjorde gällande att besök på företaget inte tilläts. I slutet av arbetet skedde redovisningen på plats och då kunde vi ha utförliga diskussioner med ESBE-anställda rörande design och relaterade tekniska frågor.

 

ESBE har en uttalat humanistisk filosofi, var det något du märkte?

ESBE är för mig ett företag med både ambitioner och en intressant historia. Det jag har uppskattat allra mest har kanske med deras företagskultur att göra. De har visat mig såväl tillit som respekt för mina behov och önskemål. Jag har verkligen kunnat arbete på mina egna villkor.

Tyvärr kunde jag inte spendera så mycket tid på ESBE som jag velat, på grund av covid-19, men jag har ändå känt av ESBE-kulturen och kopplingen till ägarfamiljen som jag tror fortfarande präglar hela företaget.

 

Att ESBE är en marknadsledare, var det något du kände eller lade märke till?

Absolut. Tydligast är det om man studerar produkternas utformning som i mitt tycke särskiljer sig (till det bättre) från konkurrenternas. En annan sak som fick mig att reagera är att de är öppna till nya idéer. De överväger varje alternativ innan de varken accepterar eller förkastar idén. Deras marknadsföringsmaterial håller hög nivå och skapar en rättvis bild av dem som företag.
 

Slutligen. Hur tror du att världen ser ut om 10 år?

Det är svårt att svara på eftersom vi lever i en motsägelsefull tid av både instabilitet och framsteg. Det jag kan säga är att jag tror att saker kommer att ordna sig på ett eller annat sätt. Människan verkar bli bättre på att ordna upp saker ju längre fram i tiden man kommer men man kan ju inte se längre fram än då vi just nu befinner oss.