DÅ BEHÖVER DU HYDRAULISKA SEPARATIONSENHETER

2024-06-20

När traditionella värmekällor kombineras med förnybara energikällor kallas det för hybridvärmesystem. ESBEs separationsenheter säkerställer hydraulisk separation av två värmekretsar i ett värmesystem. Detta kan innebära att separera två värmekällor i ett hybridsystem eller att separera primär- och sekundärkretsen för att förhindra att syre tränger in i primärkretsen och skadar pannan.

 

ESBE erbjuder ett välsorterat och marknadsledande sortiment av produkter för vätskeburna system som inkluderar värme, kyla och tappvattensystem. Under 2024 utökades sortimentet med tre hydrauliska separationsenheter; ESBE serie SKP100 , ESBE serie SKS100  och ESBE serie SKC100. 
Här berättar vi kortfattat om vad som skiljer de olika separationsenheterna.
 

EW171_Separation_Unit_2024_WorldofESBE_1920x600.jpg

ESBE serie SKP100 

ESBEs separationsenhet serie SKP100  är utformad för att dela upp två värmekretsar i ett värmesystem. Detta kan inkludera att skilja två värmekällor i ett hybridsystem eller att separera primär- och sekundärkretsen för att förhindra att syre tränger in i primärkretsen och skadar pannan.

Fakta om separationsenhet serie SKP100:
•    Levereras med 30 kW plattvärmeväxlare
•    Levereras med Wilo PARA 8 pump och patronbackventil
•    Förberedd för installation av sekundär pump
•    Förhindrar att syre i vattnet korroderar och skadar pannan
•    Förhindrar att kalk och smuts blockerar värmeväxlarens vattenledningar. 
•    Skyddar mot oväntat dyrt underhåll och driftstopp
•    Förmonterad och trycktestad
•    Snabb och enkel installation
•    Säkerställer att systemet uppfyller kraven enligt INAIL*
•    Kan utrustas med reglering CSK211 (tillbehör)
 

EW171_Separation_Unit_SKP100_2024_WorldofESBE_650x650.jpg

SKP100 med två värmekällor (gaspanna och vattenmantlad eldstad). SKP100 ger hydraulisk systemseparation. Eldstaden har sin egen cirkulationspump.

EW171_Separation_Unit_SKP100_2_2024_WorldofESBE_650x650.jpg

SKP100 används för att separera golvvärmesystem och har utrustats med en extra pump (tillbehör) för att ta emot vatten från tanken.

 

 

 

ESBEs serie SKS100


ESBEs separationsenhet serie SKS100  är avsedd för tappvatten där värmekällorna eldas med fast bränsle, till exempel vattenmantlade eldstäder, vedspisar och pelletspannor.

 

Fakta om separationsenhet serie SKS100:


•    Levereras med 20 kW plattvärmeväxlare
•    Levereras med växelventil
•    Levererar 12 liter tappvatten/minut vid 45 °C
•    Förmonterad och trycktestad
•    Snabb och enkel installation
•    Säkerställer att systemet uppfyller kraven enligt INAIL*
•    Kan utrustas med reglering CSK211 (tillbehör)
 

EW171_Separation_Unit_SKS100_2024_WorldofESBE_650x650.jpg

SKS100 tillhandahåller varmvatten från den fasta bränslepannan. Pannan har sin egen pump.

 

 

 

ESBE serie SKC100


ESBEs separationsenhet serie SKC100  är avsedd för att separarera två värmekretsar i ett värmesystem samt bereda tappvatten.


Fakta om separationsenhet serie SKC100:


•    Levereras med 30 kW plattvärmeväxlare + 20 kW plattvärmeväxlare för tappvattenberedning
•    Levereras med Wilo PARA 8 pump 
•    Levereras med patronbackventil och växelventil 
•    Levererar 12 liter tappvatten/minut vid 45 °C
•    Förmonterad och trycktestad
•    Snabb och enkel installation
•    Flexibel konstriktion som går att uppgradera
•    Säkerställer att systemet uppfyller kraven enligt INAIL*
•    Kan utrustas med reglering CSK211 (tillbehör)
 

EW171_Separation_Unit_SKC100_2024_WorldofESBE_650x650.jpg

Kopplingsexemplet visar extra pump, tillgänglig som tillbehör
SKC100 tillhandahåller värme och tappvatten från två värmekällor (gaspanna och vattenmantlad eldstad) genom hydraulisk systemseparation. Enheten har en extra cirkulationspump eftersom uppvärmningsvattnet från vatteneldstaden inte inkluderar en sådan.

 

Fördelar med värmeväxlare 

Värmeväxlare kan användas för att möjliggöra användning av olika vätskor i två anslutna kretsar. För att undvika att syre tränger in i primärkretsen från sekundärsidan och skadar pannan (ett vanligt problem i äldre system) kan en värmeväxlare installeras för att separera kretsarna. Värmeväxlaren gör det också möjligt att ha tryckskillnader mellan primärkretsen och sekundärkretsen.
En annan fördel med att använda en värmeväxlare är att den möjliggör effektiv drift av ett värmesystem med både fastbränslepannor (som en vattenmantlad eldstad, vedspis eller pelletsbrännare) och gas- eller oljepannor. Värmeväxlaren säkerställer att systemet fungerar korrekt genom att förhindra problem som kan uppstå när olika värmekällor arbetar tillsammans, såsom överdrivet slitage på utrustningen eller ineffektiv värmeproduktion.


*INAIL-reglering/ISPESL 2006-09-18 är ett krav i Italien som innebär att en hydraulisk separation är nödvändig i värmesystem när två olika värmekällor används tillsammans och den sammanlagda effekten överstiger 35 kW. 


Relaterade länkar
ESBE hydrauliska separationsenheter »