Show social sharing options
Hide social sharing options

NU FIRAR ESBE PÅBÖRJAD INFLYTTNING I TILLBYGGNADEN!

2021-12-07

Utökad produktionskapacitet tillsammans med härliga umgängesytor skapar utrymme för framtiden

ESBE expanderar!

2 700 extra kvadratmeter med möjligheter

 

ESBE extension_Photo Byggingenjörsbyrån_Gnosjo.jpg

 

2021-11-26

 

NU FIRAR ESBE PÅBÖRJAD INFLYTTNING I TILLBYGGNADEN!

NU FIRAR VI ATT VI BÖRJAT FLYTTA IN I VÅR TILLBYGGNAD.jpg

Peter Cerny, vd, och Christer Skogsfors delägare i ESBE klipper bandet.

Delar av produktionen har installerat sig i den stora fräscha lokalen och flytt av både lagerautomater och ytterligare produktion pågår för fullt. 
Här finns utökad yta för produktion, nya personalrum, större ytor för att hantera utgående gods samt nya in och utlastningsramper som kommer ge enklare och mer effektiva godsflöden. Man får inte heller glömma att personalen på nuvarande monteringsavdelningar kommer få bättre arbetsmiljö med större utrymme. Här skapas även möjligheter till höjd produktionsvolym. 

Från rektangulärt och trångt till luftigt
Först in i bygget är avdelningen där termostatiska VTA-ventiler monteras. De har gått från avlångt och trångt, till kvadratiskt och mer anpassad yta. Med ett ljust fint kök och stora glaspartier mot en uteplats kan Josefin och gänget se fram emot härliga fikastunder mellan arbetspassen. 
 

Nu klarar ESBE växande efterfrågan
ESBE är ett företag i medvind med många nya spännande kundaffärer. Detta har lett till att delar av verksamheten har blivit rejält trångbodd. Med tillbyggnaden möts den växande efterfrågan på till exempel ESBEs shuntgrupper och kapaciteten för produktion av nya SLx-styrdon kan utökas.
 

”Det är en otroligt rolig investering att kunna göra och vi är stolta över de nya lokalerna. Nu firar vi med en liten invigningsfest tillsammans med våra anställda. Allt från medarbetare som varit engagerade i tillbyggnaden till alla vi som med spänning sett hur bygget vuxit fram”, säger vd Peter Cerny. 
 

Om ungefär två, tre månader kommer bygget vara helt klart. Då är du som är nyfiken välkommen till den officiella invigningen och Öppet hus!

Invigningsfest-för-ESBEs-tillbyggnad-2.jpg

NU FIRAR VI ATT VI BÖRJAT FLYTTA IN I VÅR TILLBYGGNAD-Baner.jpg

ESBE idag, sett från ovan

 

2021-8-23

 

ESBE extension_Photo Byggingenjörsbyrån_Gnosjo - 2021.jpg

Byggnation har pågått hela sommaren med ett kort uppehåll v. 29

Bygget som är en av ESBEs större tillbyggnader genom tiderna, är ett betydande och viktigt projekt på många sätt. Förbättrade materialflöden och därmed förbättrad produktionseffektivitet, men även förbättringar vad gäller ergonomi och personsäkerhet. De stora ytorna kommer ge potential till utökad produktion vilket ger ESBE ytterligare möjligheter att växa. ESBE är i ett mycket expansivt skede just nu, och all-time-high försäljning under 2021 har varit ett återkommande fenomen, pandemin till trots.

 

 

 

Byggnationen har gått framåt i snabb takt under juni och juli. Isolering av tätskikt och det självbärande taket i plåt kom på plats liksom i stort sett alla lättbetongväggarna.

Strax innan semestern fredagen vecka 28 utfördes golvgjutning för den 2 700 kvadratmeter stora fabriksytan. En intensiv arbetsprestation pågick mellan 05.00 och 22.30 för att fylla golvet med fogfri fiberbetong. En metod där inga armeringsjärn används vilket ger ett flexibelt slitstarkt golv utan skarvar. 

ESBE extension_Photo Byggingenjörsbyrån_Gnosjo - 2021 -2 .jpg

Varmt på taket under de heta dagarna i juli.

ESBE extension_Photo Byggingenjörsbyrån_Gnosjo-ESBE expands.jpg

ESBE extension_Photo Byggingenjörsbyrån_Gnosjo -  2021.jpg

 

Nu i augusti är samtliga installatörer på plats – elektriker, rörmokare, installatörer av ventilation och målare – för att påbörja färdigställandet av bygget.
Under veckan kommer även arbetet med att skapa ett teknikrum för bland annat ett större ventilationsaggregat, att starta upp.

Idag är det trångbott i produktionen. Till exempel vid shuntgruppsmonteringen, där produktionstakten ökat väsentligt de senaste åren, men inte ytan. Montörerna ser fram emot en flytt för att få mer yta och mer anpassad logistik i arbetsmomenten. 
Personalen vid utlastningen ser många fördelar med den nya placeringen av avdelningen. Lite oro finns för hur flytten av de stora lagerhissarna ska lösas och inte minst funderingarna på att de i fortsättningen inte komma finnas mitt i produktionen där den sociala kommunikationen med avdelningarna runt omkring är härlig och kommer bli saknad. Men allihop ser fram emot den betydande effektivitetshöjningen som är målet med flytten och där två lasthus adderas i nybyggnationen. Härifrån kommer lastbilschaufförer själva kunna rulla på gods samtidigt som ESBE personalen kommer kunna packa och ställa i ordning order på en större yta.

I den nya planritningen kommer godsintaget för köpta delkomponenter att ligga i direkt anslutning till monteringsavdelningarna vilket medför ett betydande minskat behov av trucktransporter genom fabriken. Den större ytan för inkommande gods samt de kortare sträckorna att förflytta godset skapar också en tryggare arbetsplats vilket är positivt och efterlängtat på både godsmottagningen och de som arbetar bland truckar och material. 

Det är inte bara avdelningar som flyttas. En bra lösning kostnadsmässigt och miljömässigt är att åtta fönsterpartier samt en mindre entrédörr kommer flyttas till nybyggnationens utsida från den vägg som blir ny innervägg. 
 

 

ESBE extension_Photo Byggingenjörsbyrån_Gnosjo - (1).jpg

Fönster som kommer ersättas av en port in till nybyggnationen.

 

Fabrikslayouten för monteringsavdelningarna har blivit godkända och från och med nu påbörjas en detaljerad och tidsatt planering för själva flytten av de direkt berörda monteringsavdelningarna. 
Efter godkänd slutbesiktning i början/mitten av november, om allt går som planerat, beräknas första avdelning att flytta och målsättningen är att det tar max en vecka att utföra.

  • Samtliga förflyttningar som ska göras är en rejäl utmaning för oss då vi parallellt behöver hålla produktionen igång så ostörd som möjligt eftersom vi ligger på en all-time-high försäljning, säger Christian Sjöö, Lean Coordinator.

Målet om att allt ska vara inflyttat och klart under Q1, 2022 kvarstår, liksom förhoppningar om att det positiva mottagandet av ESBEs produkter fortsätter. 

Christian Sjöö .jpg

Christian visar fabrikslayouten som tagits fram i samarbete med både fack och berörda medarbetare.

 

 

2021-6-1

 

Spadtag_1200x630px-2.jpg

ESBEs byggnation är nu igång och det händer saker varje timme. Dagligen anländer ungefär tre lastbilar från Nybro Cementgjuteri med betongelementen som utgör stommen. För att klara fortsatt expansion adderas 2 700 kvadratmeter till ESBEs fabrik i Reftele. Den nya delen förväntas tas i bruk vid årsskiftet 2021/2022.

ESBE tillbyggnad 2021

ESBEs byggnation är nu igång och nu händer det saker timme för timme. Projektledare Janne Hakkarainen berättar att planeringen av projektet har gjorts minutiöst för att utnyttja tid, maskinpark och personal på bästa möjliga sätt. Det är otroligt viktigt att projektet rullar på enligt tidsplan. 

Ungefär tre lastbilar om dagen anländer från Nybro Cementgjuteri där produktionen av de betongelement som ska utgöra hela stommen i den 2 700 kvadratmeter hallen, tillverkas. 

 

Ungefär tre lastbilar om dagen anländer från Nybro Cementgjuteri där produktionen av de betongelement som ska utgöra hela stommen i den 2 700 kvadratmeter hallen, tillverkas. 
Från att den första lastbilen lossade de första prefabricerade betongelementen har hantverkarna arbetat med att resa och montera. Just nu finns fyra hantverkare på plats på bygget i Reftele för att sätta samman betongelementen som lyfts på plats med den enorma byggkranen. Under tiden är nästa lastbil med betongelement på väg. Nytt lyft, ny montering osv. Det pågår en ständig kommunikation mellan Janne och Nybro Cementgjuteri för att lastning och lossning ska ske vid exakt rätt tid. 
•    Den blå byggkranen kan bli som högst 66 m och lyfter 60 ton. 
•    En takstol väger 10,3 ton och är 24 meter lång, en pelare ca 1,8 ton. 
•    I bygget monteras 16 takstolar och 39 pelare. 
•    Totalt är det 151 ”delar” av prefabricerad betong med totalvikt på 290 ton. 
Enorma tyngder, stora dimensioner och imponerande hantverksskicklighet!
 

Projektledare Janne Hakkarainen.jpg

Projektledare Janne Hakkarainen, Tage & Söner

Stommen är uppdelad i fyra skepp varav två av dessa påbörjats under onsdagseftermiddagen när vi var där och besökte bygget. Montörerna sätter samman blocken med bult och detta förstärks sedan ytterligare med betong för en stabil grundkonstruktion. Om allt går enligt tidplan ska detta stå klart på 10 dagar! Vilket blir nästa vecka, V.21. 


Även markarbete med bland annat avloppsstammar och dräneringsrören pågår parallellt med byggnationen. 
Tidigare under våren har vi kunnat se att diket längs med infartsvägen dränerats och fyllts upp, detta för att skapa framkomligheten för lastbilar som levererar material till bygget. Infarten är även en del av den kommande logistiklösningen för trafiken på ESBEs fabriksområde. 

Spadtag_6.jpg

Markexploatering Reftele_Final.jpg

Det är lätt att följa bygget från många håll och det är spännande när det händer grejer!

Spadtag_1200x630px-web6.jpg

2700 kvm adderas till ESBEs fabrik i Reftele för att klara fortsatt expansion. Om allt går som planerat startar nästa fas om en dryg vecka, där en bärande takplåt ska monteras samtidigt som uppförandet av fasadelementen kör igång. Hela bygget med de nya lokalerna beräknas att tas i bruk vid årsskiftet 2021/2022.

 

2021-2-15

 

Spadtag_1200x630px-web.jpg

Det första spadtaget är avklarat och nu ska 2 700 extra kvadratmeter ge ESBE utrymme för bättre godsflöden som ökade ytor för produktionen.

Läs vad koncernchef och vd, byggfirma och projektledare säger om utbyggnaden och dess möjligheter.