ENKEL LÖSNING, SNYGGT, ENERGIEFFEKTIVT FÖR FASTIGHETER MED BEHOV AV FLERA VÄRMEZONER

2024-04-16

Ibland finns inget val, du måste placera en något otymplig produkt för fastighetens värmesystem synligt. I vissa fall hamnar den kanske till och med där man passerar varje dag. Med Flexbox konceptet hålls installationer och shuntgrupper dolda, i fördelarskåpet serie GMB600. Skåpet kan smälta in i interiören och till och med lyfta den.

VI KALLAR DET FLEXBOX KONCEPT

Den enkla och flexibla lösningen, för att möjliggöra hantering av zonuppvärmning

Foreground image_GMB600.png
ESBE Fördelarbalk Serie GMB600 >>

 

 

Vår produktchef Maria Bard berättar mer om ESBEs lösning som möjliggör minskad energiförbrukning och förbättrar både kontrollen och leveransen av värme/kyl komfort. 
I all enkelhet - ESBE FlexBox koncept, serie GMB600 - lanseras nu i april! 

 

“Med ESBE shuntgrupper i fördelarskåpet GMB600 kan du dela upp fastigheten i flera värmezoner och minska energiförbrukningen samtidigt som du får både den bästa komforten i de olika zonerna och har full kontroll! 
Det handlar om att behovet i modern boendekomfort ställer krav på att hantera det vattenburna värmesystemet korrekt och samtidigt minska driftskostnaderna. Dessutom vill man att underhållet ska vara enkelt och ge kontinuitet i driften. Allt i enlighet med gällande lagar. Det krävs möjligheter att separera zonerna när den finns fler än en värmezon i fastigheten, detta för att kunna hantera olika framledningstemperaturer både under uppvärmnings- och kylfaserna”,
berättar Maria.


Fördelarskåpet kan placeras var som helst, det skäms inte för sig

Förmonterat i skåpet sitter en fördelarbalk med tre kretsar. Fördelarbalken är utformad med en termisk separation mellan framledning- och returledning samt inbyggd hydraulisk separation. Bypass funktionen styrs enkelt med en ställskruv. Skåpet döljer prydligt innehållet samtidigt som det skyddar från damm och smuts. Vill man montera skåpet lite dolt ryms det i en 200 mm regelvägg, men det fungerar lika bra att placera det utanpå väggen. Den vitlackerade plåtlådan smälter lätt in i sin omgivning.

 “På en del marknader är det vanligt att produkter som ingår i installationer för värme och kylsystem monteras i utrymmen där man vistas dagligen. Där är det en fördel att kunna “gömma” alla produkter i skåpet och behålla ett rent och stilfullt utseende i rummet. Oavsett om den byggs in eller hängs upp på väggen”, säger Torbjörn Lönkvist, utvecklingsingenjör på ESBE, och berättar även att skåpet kan monteras i 90/180/270/360⁰ position tack vare vare avluftningsventiler på fördelarbalken.

Torbjörn_Maria_Flexboxconcept 650ْ650.jpg

Maria Bard och Torbjörn Lönkvist, Sverige

Shuntgrupperna

För att det ska fungera måste skåpet såklart fyllas med något förutom fördelarbalken.  ESBE fördelarskåp Serie GMB600 fungerar som en distributionsenhet och kan hantera två eller tre värmekretsar, med valfria shuntgrupper. Shuntgrupper ur ESBE Serie GxA300, DN20 passar perfekt, både oisolerade och isolerade. Läs mer här om de tre olika varianterna av ESBE shuntgrupper för Flexbox >>

pexels-arif-hakuba-12018269_600x600px.jpg

Malgorzata Smuczyńska, Polen

 

 

 

Varför ska jag välja ESBEs Flexbox?

Malgorzata Smuczyńska, Sales Director – Sales Region East berättar:
 “I Polen installeras golvvärme i många fastigheter, särskilt i nyfabricerade en- och tvåfamiljshus samt små radhus. Ett snyggt Flexbox koncept skulle vara en bra lösning för dessa byggnationer, där fastighetsägarna ofta slopar separata pannrum för att istället utöka boytan. Vi ser att ESBE-serien GFA394 ofta används här för att hålla flödestemperaturen på den inställda nivå oavsett tryckfall eller flödesvolym. Den termostatiska ventilen har skållningssäker* funktion, vilket är viktigt för att skydda golvvärmerören och även själva golvet”.

Läs mer om ESBE shuntgrupper utrustade med termostatiska blandningsventiler och som är utformade för värmekretsar där konstant temperaturreglering krävs. >>


*) Skållningssäker innebär att vid bortfall av kallvatten stängs varmvattnet av automatiskt.

 

 

Stefano Sala, teknisk säljare i Italien, ser fram emot lanseringen av GMB600.


“Den är efterlängtad! För den italienska marknaden är det mycket vanligt att man använder en Flexboxlösning när en gaspanna är installerad inne i lägenheten. Den används för att dela upp olika värmezoner med olika flödestemperaturer. Den vanligaste kombinationen av shuntgrupper är serie GDA311, utformad för direktförsörjning, för radiator eller fläktkonvektor samt en shuntgrupp med termostatisk konstanttemperaturreglering, serie GFA311 för golvvärme”.


Läs mer om ESBE shuntgrupper med direktförsörjning  >> och shuntgrupper utrustade med termostatiska blandningsventiler. >>

Stefano Sala_IT.jpg

Stefano Sala, Italy

Torbjörn ger oss några skäl till varför han ser fram emot lanseringen av GMB600:


“För slutproducenten innebär skåpet lägre installationskonstnader. På primärsidan har vi underlättat installationen genom att förse fördelarbalken med en extra anslutning för framledningen. Härigenom kan man alltid undgå att korsa rören oberoende vilket av rören för framledning och retur som kommer till höger eller vänster. Anslutningen som inte används pluggas enkelt med ett medföljande lock.”

 

Bra för ekonomin och bra för miljön. I system där en blandningsfunktion krävs, och där temperaturkomforten ställs in antingen manuellt eller genom att addera ställdon eller reglering finns ESBE serie GRA311.  Läs mer om ESBE shuntgrupper med ställdon eller reglering >>


Maria Bard, produktchef på ESBE, sammanfattar 
“Du anpassar enkelt hur många shuntgrupper som behövs för systemet och låter dem fungera oberoende av varandra eller kompletterande. FlexBox konceptet är ganska okomplicerat att hantera, eftersom det är prefabricerade enheter som sätts samman i skåpet, utefter systemets samt användarens behov. Funktionen ger både maximal energieffektivitet och hög komfort. Dessutom har det en snygg vit pulverlackerad yta och är enkelt att montera.” 


Leveransstart den 1 april 2024!
Läs mer om vår nya produkt ESBE Fördelarskåp - Serie GMB600 här  >>

Nyhet: ESBE Flexbox-konceptet