Show social sharing options
Hide social sharing options

UTVECKLING, INNOVATION OCH TEKNIK PLACERAR ESBE I EUROPA-TOPPEN

2021-06-08

Efter samtal med Mattias Gruber, innovationschef tillika chef över ESBE Technology Center är det tydligt att framtiden inte bara är ett vagt tidsbegrepp. Nej, på ESBE är framtiden i allra högsta grad delaktig i arbetsprocessen. Här testas och skapas morgondagens produkter. » Läs den spännande intervjun med Mattias Gruber

Vi börjar på Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Ett universitet som forskar och utbildar inom teknik och naturvetenskap på hög internationell nivå. Här arbetade Mattias som forskare innan han för sju år sedan började sin anställning på ESBE. 

 

Hur ser din bakgrund från Chalmers ut?

Jag är i grunden maskintekniker med inriktning mot produktutveckling. Min doktorsexamen har jag emellertid i energi- och miljöteknik, eftersom jag bytte inriktning.

På Chalmers arbetade jag som forskare i ett projekt som fokuserade på optimerad inomhusklimatstyrning i kontorsbyggnader. Syftet var att få byggnadens delsystem som kyla, värme och ventilation att fungera bra tillsammans för att minska energianvändning och öka luftkvalitet och termisk komfort. 
 

 

Men sedan sju år tillbaka är du alltså anställd på ESBE?

 

–    Det stämmer. Jag började på ESBE 2014 och har haft lite olika roller på utvecklingsavdelningen. Jag började som forskningsingenjör och blev därefter koordinator för forsknings- och provningsverksamheten på utvecklingsavdelningen. Nu är jag Innovation and Technology Center Manager vilket innebär att jag även har personalansvaret över Technology Center. 
 

Vilka spännande arbetsuppgifter! Chef över ESBE Technology Center och chef över innovationsprojekt. Vad innebär detta? 

–    Jag har två roller som i mångt och mycket hänger ihop men som bör separeras för tydlighetens skull. Gällande chefsrollen för ESBE Technology Center så består en stor del av mitt arbete av att tillsammans med min grupp planera, koordinera och följa upp tester i samband med utveckling av nya produkter och ny teknik. Här tillkommer även arbetsuppgifter som att utveckla testmetoder och testutrustning. 

Gällande innovationsdelen så är jag koordinator för våra innovationsprojekt – dels genom arbetsledning i projekten och dels genom att jag ansvarar över den övergripande strategin som alla våra projekt följer.   

 

ESBE Technology Center sägs vara ett av Europas mest framstående av sin sort. Håller du med?

–     Ja, det skulle jag säga. För att vara ledande inom vårt område krävs mycket kunskap, och kunskap får man till stor del empiriskt. Därför testar vi våra produkter genom att göra experiment i olika sammanhang, observera vad som händer och resonera fram till en förklaring. 
Vad handlar det om för typ av test? Och behöver man mycket utrustning?

–    Produkterna testas ur många olika aspekter – och för varje aspekt krävs mer eller mindre en egen utrustning – samtidigt som vi har en relativt bred produktflora. På en övergripande nivå testar vi våra produkter gällande prestanda/funktion, robusthet eller livslängd – men om man bryter ner dessa tre områden i mindre delar så blir det en hel del tester som du förstår. 

Det kan handla om beteenden vid höga tryck, vid hög belastning, vid höga/låga temperatur, vid höga/låga flöden, vid tryckstötar, under smutsiga förhållande etc. Samtidigt så vill vi förstås övervaka och mäta så mycket som möjligt för att kunna dra rätt slutsatser i slutändan. Så ja, det behövs mycket utrustning.

 

Hur håller man sig up-to-date med all denna testverksamhet?

–    2016 tog vi fram en moderniseringsplan för ESBE Technology Center vilket bland annat innefattade framtagning av ny testutrustning vilket har lett till att vi idag har ett väldigt komplett testprogram för våra produkter.
 

 

 

Med tanke på dina arbetsuppgifter misstänker jag att du inte har någon vanlig dag på jobbet, men jag ställer frågan ändå. Hur ser en vanlig dag ut på jobbet?

–    Det finns egentligen inte något som kan beskrivas som en vanlig dag på jobbet, uppgifterna är väldigt omväxlande. Men vanliga inslag är diskussioner och uppföljning av testresultat samt projektmöten i aktuella utvecklingsprojekt där jag sitter med som representant för Technology Center. Innovationsarbetet finns också alltid med vilket kräver deltagande i olika diskussionsgrupper, paneler och seminarier för att hålla sig uppdaterad och implementera insikterna i våra projekt.
 

 

EW23_MattiasGruber2_ESBETechnologyCenter_WorldofESBE_480x300.jpg

Hur får ni på ESBE Technology Center era uppdrag? Sker det utveckling på eget initiativ? Kommer det beställningar via OEM-uppdrag, produktutveckling eller på annat sätt?

–    Den absoluta majoriteten av uppdrag till ESBE Technology Center är kopplade till utvecklingsprojekt och då utgår vi från en testplan som tas fram av projektgruppen i början av projektet. Testplanen baseras i sin tur på tre aspekter: 

1.    Metodbaserade test
Utgår från externa och interna testmetoder som alla nya produkter inom en viss kategori ska genomgå.

2.    Kravspecifika test 
Utgår från metoder som skräddarsys för produkten för att säkerställa nya krav från projektet och kunder.

3.    Riskspecifika test.
Utgår från metoder som skräddarsys för att verifiera risker som identifierats för den aktuella konstruktionen eller produkten.
 

Om du ska sia om framtiden – vilken typ av teknik eller produkt tror du kommer att bli tongivande de närmsta åren?

–    I vårt innovationsarbete jobbar vi efter 5 stycken megatrender som vi tror kommer påverka marknadens riktning och behov under lång tid framöver. Det handlar bland annat om teknik och produkter för hållbara energisystem, väl fungerande städer, ökad bekvämlighet i hela brukarledet samt ökat välmående och komfort. Jag tror att produkter med teknik och egenskaper som passar ihop med dessa trender kommer att lyckas väldigt bra på marknaden.  
 

Till sist, några frågor av lite mer privat karaktär. 
Vad kännetecknar ESBE som arbetsgivare?

–    Långsiktighet och viljan att utvecklas skulle jag säga.


Hur skulle du beskriva företagskulturen på ESBE?

–    Med två ord. Laganda och lyhördhet. Man har en stor förmåga att kraftsamla samtidigt som man skapar en miljö som passar alla individer.

Vad är det bästa med ditt jobb?

–    Jag känner tillfredsställelse i ny kunskap och lärande så mitt jobb passar mig perfekt. Att få jobba med ny teknik i en kreativ miljö där man ständigt ställs inför utmaningar är bland det bästa jag vet.

Vilka är dina bästa råd till personer som är nyfikna på hur det är att arbeta på ESBE?

–    Sök lediga tjänster eller skicka in en spontanansökan. ESBE är ett stabilt företag med mycket framåtanda i en spännande bransch.

Slutligen. När du inte arbetar – vad tycker du om att göra då?

–    Att hitta på saker med familjen – lätt! Och huset, renoveringsutmaningar är kul. Att läsa på, prata med kunnigt folk, vända och vrida på olika lösningar och sen köra på, det tycker jag om att göra.