Grupa ESBE przyczynia się do podnoszenia wydajności energetycznej

ZASTOSOWANIA

Filtruj
OGRZEWANIE SŁONECZNE 1

Instalacja solarna z kotłem do przepływowego podgrzewania ciepłej wody użytkowej.

Produkty

VMC300
OGRZEWANIE SŁONECZNE 2

Instalacja słoneczna z regulacją temperatury przełączania oraz kotłem do przepływowego podgrzewania ciepłej wody użytkowej.

Produkty

VMD300
OGRZEWANIE SŁONECZNE 3

Instalacja solarna z 2-poziomowym ładowaniem zbiornika akumulacyjnego.

Produkty

VTD300
OGRZEWANIE SŁONECZNE 4

Instalacja solarna z 3-poziomowym ładowaniem zbiornika akumulacyjnego.

OGRZEWANIE SŁONECZNE 5

Instalacja solarna z 4-poziomowym ładowaniem zbiornika akumulacyjnego.

OGRZEWANIE SŁONECZNE 6

Instalacja solarna z zestawem zaworów.

Produkty

VMB400, VMB500
OGRZEWANIE SŁONECZNE 7

Instalacja solarna z kotłem i pojemnościowym przygotowywaniem ciepłej wody użytkowej.

Produkty

VTA320, VTA520
OGRZEWANIE SŁONECZNE 8

Instalacja solarna z kotłem do przepływowego podgrzewania ciepłej wody użytkowej.

Produkty

VMC300
OGRZEWANIE SŁONECZNE 9

Instalacja solarna z maksymalnym wykorzystaniem układu warstw w zbiorniku akumulacyjnym.

OGRZEWANIE SŁONECZNE 10

Większe instalacje solarne z priorytetem napełniania zbiornika akumulacyjnego.

Produkty

VZC, VZD
OGRZEWANIE, WENTYLACJA I  KLIMATYZACJA (HVAC) 1

Systemy grzewcze z regulacją 2-drogową i zmiennym przepływem.

OGRZEWANIE, WENTYLACJA I KLIMATYZACJA (HVAC) 2

System grzewczy z regulacją 2-drogową i pompą obiegową.

OGRZEWANIE, WENTYLACJA I KLIMATYZACJA (HVAC) 3

System grzewczy z regulacją 3-drogową.

OGRZEWANIE, WENTYLACJA I KLIMATYZACJA (HVAC) 4

System grzewczy z regulacją 3-drogową i pompą obiegową.

OGRZEWANIE, WENTYLACJA I KLIMATYZACJA (HVAC) 5

System grzewczy z regulacją 3-drogową i pompą obiegową.

OGRZEWANIE, WENTYLACJA I KLIMATYZACJA (HVAC) 6

Systemy grzewcze z regulacją 3-drogową i zmiennym przepływem.

Produkty

VLA100 VLE100 ALB100
OGRZEWANIE, WENTYLACJA I KLIMATYZACJA (HVAC) 7

System grzewczy z regulacją 2-drogową i pompą obiegową.

Produkty

VLA100 VLE100 ALB100
OGRZEWANIE, WENTYLACJA I KLIMATYZACJA (HVAC) 8

System grzewczy z regulacją 3-drogową.

Produkty

VLA100 VLE100 ALB100
OGRZEWANIE, WENTYLACJA I KLIMATYZACJA (HVAC) 9

System grzewczy z regulacją 3-drogową i pompą obiegową.

Produkty

VLA100 VLE100 ALB100
OGRZEWANIE, WENTYLACJA I KLIMATYZACJA (HVAC) 10

System grzewczy z regulacją 3-drogową i pompą obiegową.

Produkty

VLA100 VLE100 ALB100
OGRZEWANIE, WENTYLACJA I KLIMATYZACJA (HVAC) 11

Grupa pompowa z zaworem mieszającym oraz siłownikiem do sterowania systemami chłodzenia.

Produkty

GRA200, GRA300
OGRZEWANIE, WENTYLACJA I KLIMATYZACJA (HVAC) 12

System przesyłu powietrza służący do kontrolowania temperatury przepływu w kierunku urządzeń grzewczych/chłodzących

Produkty

VRC260
POMPY CIEPŁA 1

Pompa ciepła z obiegiem grzewczym i zbiornikiem ciepłej wody użytkowej.

POMPY CIEPŁA 2

Pompa ciepła z obiegiem grzewczym i ciepłą wodą użytkową przygotowywaną w sposób przepływowy (wysokie przepływy).

POMPY CIEPŁA 3

Pompa ciepła z obiegiem grzewczym i zbiornikiem ciepłej wody użytkowej (wysokie przepływy).

POMPY CIEPŁA 4

Pompy ciepła z dodatkowym źródłem ciepła.

Produkty

VZC, VZD
POMPY CIEPŁA 5

Pompy ciepła z dodatkowym źródłem ciepła oraz zaworem obrotowym i sterownikiem.

Produkty

VRB140 90C
POMPA CIEPŁA 7

Pompa ciepła z grupami pompowymi przeznaczonymi do obiegów grzewczych ze sterowaniem  pogodowym  uwzględniającym temperaturę pomieszczenia oraz temperaturę zewnętrzną wraz ze sterowaniem pracą pompy obiegowej.

PALIWO STAŁE 1

Ochrona temperatury powrotnej kotła i optymalne ładowanie zbiornika akumulacyjnego

Produkty

LTC300
PALIWO STAŁE 2

Wydajne ładowanie zbiornika akumulacyjnego z pompą cyrkulacyjną wybraną przez użytkownika.

Produkty

VTC300 VTC500 ATA200
PALIWO STAŁE 3

Wydajne ładowanie zbiornika akumulacyjnego ze sterownikiem elektrycznym.

Produkty

VRG130 CRA200
PALIWO STAŁE 4

Wydajne i szybkie ładowanie zbiornika akumulacyjnego ze sterownikiem elektrycznym.

Produkty

VRB140 CRA200
PALIWO STAŁE 5

Wydajne ładowanie zbiornika akumulacyjnego i dostępnym wyposażeniem dodatkowym kotłów na paliwo stałe.

Produkty

LTC300 ATA200 CTF150
PALIWO STAŁE 6

Ogrzewanie paliwem stałym z dodatkowym źródłem ciepła.

Produkty

VTC500 VRB140 90C
PALIWO STAŁE 7

Kompleksowe ogrzewanie paliwem stałym z układem ciepłej wody użytkowej i instalacją solarną.

PALIWO STAŁE 8

Grupa pompowa z zaworem biwalentnym oraz siłownikiem przeznaczonym do zastosowania w instalacjach z kotłami na paliwo stałe.

Produkty

GBA200
PALIWO STAŁE 11

Grupa pompowa do kotłów na paliwo stałe  z ochroną przed zbyt niską temperaturą wody powrotnej.

Produkty

GST200
PALIWO STAŁE 12

Grupa pompowa do kotłów na paliwo stałe  z ochroną przed zbyt niską temperaturą wody powrotnej (regulacja w zakresie 50-75 °C)

 OLEJ OPAŁOWY I GAZ 1

Instalacja grzejnikowa z zaworem trójdrogowym.

Produkty

VRG130 CRB200
OLEJ OPAŁOWY I GAZ 2

Instalacja grzejnikowa z zaworem czterodrogowym, podnoszenie temperatury powrotu.

Produkty

VRG140 CRB200 90C
OLEJ OPAŁOWY I GAZ 3

Instalacja grzejnikowa i ogrzewania podłogowego.

Produkty

VTA370, VTA570
OLEJ OPAŁOWY I GAZ 4

Instalacja grzejnikowa z jedną strefą ogrzewania podłogowego.

OLEJ OPAŁOWY I GAZ 5

Instalacja grzejnikowa z wieloma strefami ogrzewania podłogowego.

OLEJ OPAŁOWY I GAZ 6

Instalacja solarna z kotłem do przepływowego podgrzewania ciepłej wody użytkowej.

Produkty

VMC300
OLEJ OPAŁOWY I GAZ 7

Instalacja słoneczna z regulacją temperatury przełączania oraz kotłem do przepływowego podgrzewania ciepłej wody użytkowej.

Produkty

VMD300
OLEJ OPAŁOWY I GAZ 8

Ogrzewanie paliwem stałym z dodatkowym źródłem ciepła.

Produkty

VMC300 VTC300 VTC500
OLEJ OPAŁOWY I GAZ 9

Grupa pompowa z zaworem mieszającym oraz sterownikiem do obiegów grzewczych grzejnikowych.

Produkty

GRC200
OLEJ OPAŁOWY I GAZ 12

Grupa pompowa z zaworem mieszającym oraz sterownikiem do obiegów grzewczych grzejnikowych.

Produkty

GRC200
OLEJ OPAŁOWY I GAZ 13

Kocioł gazowy z modułem rozdzielczym ESBE zaleca się stosować w przypadku wykorzystywania wielu obwodów. Zaleca się, aby skrzynka rozdzielcza ESBE rozdzielała ciepło do różnych obwodów za pośrednictwem indywidualnych grup pompowych marki ESBE.

CIEPŁA WODA UŻYTKOWA 1

Układ ciepłej wody użytkowej z przepływem asymetrycznym.

CIEPŁA WODA UŻYTKOWA 2

Układ ciepłej wody użytkowej z przepływem symetrycznym.

CIEPŁA WODA UŻYTKOWA 3

Układ ciepłej wody użytkowej z regulacją na linii i w punktach poboru.

CIEPŁA WODA UŻYTKOWA 4

Układ ciepłej wody użytkowej z kompaktowym zespołem zaworów.

Produkty

VMB400, VMB500
CIEPŁA WODA UŻYTKOWA 5

Instalacja solarna z kotłem do przepływowego podgrzewania ciepłej wody użytkowej.

Produkty

VMC300
CIEPŁA WODA UŻYTKOWA 6

Instalacja słoneczna z regulacją temperatury przełączania oraz kotłem do przepływowego podgrzewania ciepłej wody użytkowej.

Produkty

VMD300
CIEPŁA WODA UŻYTKOWA 7

Grupa pompowa w instalacji z ciepłą wodą użytkową.

CIEPŁA WODA UŻYTKOWA 8

Pośrednia regulacja temperatury ciepłej wody przy użyciu sterownika ciepłej wody użytkowej CRS211.

CIEPŁA WODA UŻYTKOWA 12

System ciepłej wody użytkowej z obiegiem cyrkulacji

CIEPŁA WODA UŻYTKOWA 13

Pośrednia regulacja temperatury ciepłej wody użytkowej za pomocą sterownika ciepłej wody użytkowej CRS211 i zaworu ograniczającego przepływ VTF320

CIEPŁA WODA UŻYTKOWA 17

System ciepłej wody użytkowej z cyrkulacją.

Produkty

SLD130
CIEPŁA WODA UŻYTKOWA 18

Układ ciepłej wody użytkowej z przepływem symetrycznym.

Produkty

SLD130
OGRZEWANIE GRZEJNIKOWE 1

Instalacja grzewcza z zaworem 3-drogowym.

OGRZEWANIE GRZEJNIKOWE 2

Instalacja grzewcza z zaworem 4-drogowym.

OGRZEWANIE GRZEJNIKOWE 3

Zawór 3-drogowy ze sterownikiem.

Produkty

VRG130 CRB200 90C
OGRZEWANIE GRZEJNIKOWE 4

Zawór 4-drogowy ze sterownikiem.

Produkty

VRG140 CRB200 90C
OGRZEWANIE GRZEJNIKOWE 5

Biwalentny zawór 4-drogowy ze sterownikiem.

Produkty

VRB140 CRB200 90C
OGRZEWANIE GRZEJNIKOWE 6

System grzewczy z obiegiem grzejnikowym i ogrzewaniem podłogowym.

OGRZEWANIE GRZEJNIKOWE 7

System grzewczy z niezależnym obiegiem grzejnikowym i ogrzewaniem podłogowym.

OGRZEWANIE GRZEJNIKOWE 8

Biwalentny system grzewczy z niezależnym obiegiem grzejnikowym i ogrzewaniem podłogowym.

Produkty

VRB140 CRB200 90C
OGRZEWANIE GRZEJNIKOWE 9

Grupa pompowa do bezpośredniego zaopatrywania obiegu grzewczego w ciepło.

Produkty

GDA200, GDA300
OGRZEWANIE GRZEJNIKOWE 12

System grzewczy z obiegiem grzejnikowym i wstępnym mieszaniem temperatury medium –- regulacja na podstawie temperatury wewnętrznej/zewnętrznej.

Produkty

SLD130
OGRZEWANIE PODŁOGOWE 1

Jednostrefowe ogrzewanie podłogowe z zaworem termostatycznym – regulacja stałotemperaturowa.

Produkty

VTA370, VTA570
OGRZEWANIE PODŁOGOWE 2

Wielostrefowe ogrzewanie podłogowe z zaworem termostatycznym – regulacja stałotemperaturowa.

Produkty

VTA370, VTA570
OGRZEWANIE PODŁOGOWE 3

Wielostrefowe ogrzewanie podłogowe z zaworem obrotowym i sterownikiem – regulacja stałotemperaturowa.

Produkty

VRG130 CRA200
OGRZEWANIE PODŁOGOWE 4

Wielostrefowe ogrzewanie podłogowe z zaworem obrotowym i sterownikiem - regulacja na podstawie temperatury wewnętrznej/zewnętrznej.

Produkty

VRG130 CRB200 90C
OGRZEWANIE PODŁOGOWE 5

System grzewczy z obiegiem grzejnikowym i ogrzewaniem podłogowym.

OGRZEWANIE PODŁOGOWE 6

System grzewczy z niezależnym obiegiem grzejnikowym i ogrzewaniem podłogowym.

OGRZEWANIE PODŁOGOWE 7

Biwalentny system grzewczy z niezależnym obiegiem grzejnikowym i ogrzewaniem podłogowym.

Produkty

VRB140 CRB200 90C
OGRZEWANIE PODŁOGOWE 8

Grupa pompowa z zaworem biwalentnym oraz siłownikiem przeznaczonym do sterowania ogrzewaniem podłogowym.

OGRZEWANIE PODŁOGOWE 9

Grupa pompowa z zaworem termostatycznym do stałotemperaturowej regulacji ogrzewania podłogowego.

Produkty

GFA200, GFA300
OGRZEWANIE PODŁOGOWE 10

Jednostrefowe ogrzewanie podłogowe z regulacją termostatyczną.

Produkty

VTG140
OGRZEWANIE PODŁOGOWE 11

Jednostrefowe ogrzewanie podłogowe z zaworem mieszająco-przełączającym –- regulacja na podstawie temperatury wewnętrznej/zewnętrznej.

Produkty

SLD130
CHŁODZENIE 1

System z funkcjami ogrzewania i chłodzenia.

CHŁODZENIE 2

System chłodzenia z regulacją 3-drogową i stałym przepływem.

CHŁODZENIE 3

System chłodzenia z regulacją 2-drogową i zmiennym przepływem.

CHŁODZENIE 4

System chłodzenia z regulacją 3-drogową i stałym przepływem.

Produkty

VLA100 VLE100 ALB100
CHŁODZENIE 5

System chłodzenia z regulacją 2-drogową i zmiennym przepływem.

Produkty

VLA100 VLE100 ALB100
CHŁODZENIE 6

Grupa pompowa z zaworem mieszającym oraz siłownikiem do sterowania systemami chłodzenia.

Produkty

GRA200, GRA300
CIEPŁOWNICTWO 1

Sterowanie układem ciepłej wody użytkowej w podstacjach systemów ciepłowniczych.

CIEPŁOWNICTWO 2

Sterowanie układem ciepłej wody użytkowej i ogrzewanie podłogowe z regulacją termostatyczną w instalacjach systemów ciepłowniczych.

CIEPŁOWNICTWO 3

Sterowanie układem ciepłej wody użytkowej i regulacja ogrzewania podłogowego w instalacjach systemów ciepłowniczych.

CIEPŁOWNICTWO 4

Grupa pompowa z zaworem mieszającym oraz sterownikiem do podstacji systemów ciepłowniczych.

CIEPŁOWNICTWO 5

Grupa pompowa z zaworem mieszającym oraz sterownikiem do podstacji systemów ciepłowniczych.