Show social sharing options
Hide social sharing options

Vi är ESBE, Ambassadör Leif Sundvall

2020-10-06

Leif Sundvall har inte gjort något annat i yrkeslivet än jobbat på ESBE. För det arbetet har han förärats inte mindre än två guldklockor. Kanske kan det rent av bli tre?

Möt Leif Sundvall, teamledare på ESBE  

För fyrtiofem år sedan lämnade Leif Sundvall nionde klass och började på ESBE. Han trivs fortfarande lika bra på företaget. När han inte fungerar som teamledare är den före detta ungdomstränaren i fotboll gärna vid sommarhuset i Kävsjö tillsammans med sin familj.

 

We are ESBE – Leif Sundvall.jpg

Vilka är dina arbetsuppgifter?

Jag är teamledare tillsammans med två kollegor. Jag ansvarar för teamen på avdelningarna VRG, Växel, Superflow och Pumpgrupp. Jag frisläpper order, ser till att material finns på plats, håller i medarbetarsamtal och finns tillgänglig för att lösa eventuella problem.


Hur ser din bakgrund ut? Vad gjorde du innan din anställning på ESBE?

Jag har inte hunnit med så mycket annat än att jobba här på ESBE, haha. Jag lämnade nionde klass och började här.  


 Hur ser en vanlig dag ut på jobbet?

Ingen dag är den andra lik och arbetet är mycket omväxlande. Det är svårt att förklara en ”vanlig dag” eftersom dagarna varierar så mycket, men jag håller koll på avvikelserapporter och försöker coacha mina teammedlemmar efter bästa förmåga. Ett och annat möte blir det men annars kan man säga att jag och de andra två teamledarna sitter mitt ute i produktionen. Vi är i allra högsta grad delaktiga i produktionsprocessen och vår uppgift är att försöka planera och strukturera arbetet.


Hur skulle du beskriva företagskulturen på ESBE?

Jag tycker att ESBEs företagskultur i mångt och mycket handlar om frihet under ansvar. Det är högt i tak. Vi samarbetar och försöker hjälpa varandra mellan de olika avdelningarna. Tjänster och gentjänster helt enkelt.


Vad kännetecknar ESBE som arbetsgivare?

Som anställd på ESBE känner man sig trygg. Företaget agerar långsiktigt och framför allt är man oerhört delaktig i samhället. Engagemanget för medarbetare tar inte slut när man går hem från jobbet, utan det fortsätter i själva bygden där vi bor och verkar. Mats Skogsfors till exempel, såg till att vi fick en tandläkare på orten. Hans son Christer fortsätter i samma spår och bygger bland annat bostäder och ordnar julmarknad. Det arbetet värdesätter jag högt. Jag är en av många anställda som är delägare i företaget och det känns därför extra fint att ESBE inte bara bryr sig om resultatet på sista raden – utan att man bryr sig om hur vi anställda har det även utanför arbetet.


Vad är det bästa med ditt jobb?

Det bästa med mitt jobb är att arbeta med människor. Jag uppskattar den dagliga kontakten och att jag kan vara en del i att lösa problem som underlättar för mina kollegor. 


Vilka är dina bästa råd till personer som är nyfikna på hur det är att arbeta på ESBE?

På ESBE råder ordning och reda. Här är rent och snyggt. Har man varit runt på olika tillverkningsindustrier ser man att det är extra fin miljö hos oss. Vi har en riktigt fin fabrik.